Privacy policy

Henkilötietolain (523/99) 10 :n mukainen rekisteriseloste
Muokattu: 1.10.2018

1. Rekisterinpitäjä: Northern Lights Riders Oy
Viertotie 7, 96800 Rovaniemi
Puhelin:  +358 45 888 7399

2. Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö:
Janne Tervaniemi
Puh. +358 45 888 7399

3. Rekisterin nimi: Northern Lights Riders Oy asiakasrekisteri

4. Rekisterin käyttötarkoitus: Järjestelmän tarkoitus on mahdollistaa nykyisten ja tulevien asiakkaiden asiakasrekisterin pitäminen yrityksistä ja yksityisistä henkilöistä.

5. Rekisterin tietosisältö: Tietosisällön muodostavat rekisteröityjen yksityisten henkilöiden ja yritysten nimi ja yhteystiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet: Tiedot saadaan suoraan asiakkailta.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset: Tietoja ei luovuteta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet: Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat vain Northern Lights Riders Oy:n henkilökunnan käytössä.

Privacy Policy in accordance with Personal Data Act (523/99) 10
Created on: 1.10.2018

1. Registrar: Northern Lights Riders Ltd.
Viertotie 7, 96800 Rovaniemi
Phone: +358 45 888 7399

2. Registering contact person:
Janne Tervaniemi
Tel. +358 45 888 7399

3. Registry name: Northern Lights Riders Oy Customer Register

4. Purpose of the Registry: The purpose of the Scheme is to allow the keeping of existing and future clients’ customer records for businesses and private individuals.

5. Data content of the register: The information content consists of the names and contact details of registered private individuals and companies.

6. Regular sources of information: The information is obtained directly from customers.

7. Regular disclosure of information: No transfer of information.

8. Principles of registry protection: The information contained in the register is only available to Northern Lights Riders Oy staff.